Ảnh đại diện

Nguyễn Minh Hiếu

Xin chàooo. Mình tên là Hiếu (hieuhfgr). Mình hiện tại là một học sinh và mình là một đứa đam mê lập trình, lập trình, lập trình,...

Just for fun :Đ Mình là Hiếu, mình sinh năm 2008 và ở Gia Lai. Mình thích lập trình. Mình thường chơi cờ và luyện gõ phím vào thời gian rảnh. Môn yêu thích nhất của mình chắc là Tin :Đ. Cuối cùng, các bạn có thể gọi mình là Hiếu, Híu, Pánh Mì hoặc tên nào bạn thích nhé :Đ

Nếu bạn có câu hỏi, lời nói nào muốn gửi đến mình, bạn có thể gửi đến đây nhé :Đ

Một số trang mạng xã hội mà mình dùng

Facebook Instagram

Một số trang web khác

VNOJ LQDOJ Codeforces
CungNhauHocTap

Một số projects mà mình đã làm

C++ Không Khó Discord Bot chống nói tục Hieuhfgr Personal Website CungNhauHocTap

Ngoài ra, ở tại trang web này, bạn có thể xem được những mục như Chia Sẻ, Kho Chứa code

Chia sẻ Kho chứa code